Privacyverklaring

Inleiding

In dit document staat de privacy disclaimer beschreven die op de website van R. Kempen Handelsonderneming staat vermeld.
Deze privacy beleidsverklaring gaat over hoe R. Kempen Handelsonderneming persoonlijke gegevens over u verzamelt en gebruikt. Het is onze bedoeling u ervan te verzekeren dat bij het bezoeken van onze website aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Inhoud

1. Contactgegevens
2. De wet op persoonsgegevens
3. Doel en basis voor de verwerking van persoonsgegevens
4. Welke gegevens worden verwerkt.
5. Webanalyse
6. Toegang tot de informatie
7. Direct marketing
8. Hoe we de gegevens beschermen
9. Uw rechten
10. Wijzigingen in de verklaring

Definitie

Kempen Handelsonderneming:   Onder R. Kempen Handelsonderneming wordt verstaan de onderneming R. Kempen Handelsonderneming en eventueel al aan haar gelieerde maatschappijen binnen het concernverband.

1. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen over deze verklaring heeft of hoe wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@r-kempen.com of stuur een brief naar R. Kempen Handelsonderneming, Kerkhoflaan1 1775 CB Middenmeer Nederland

2. De wet op persoonsgegevens

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gebruikers van onze webpagina’s en op alle verwerking van persoonlijke gegevens die in verband met dergelijk gebruik plaatsvinden.
De verklaring bevat informatie waar u recht op hebt bij het ophalen van persoonlijke gegevens van onze site

3. Doel en basis voor de verwerking van persoonsgegevens

R. Kempen Handelsonderneming verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van onze websites voor de volgende doeleinden en diensten:

–          Het contact formulier.
–          netstatistieken en beheer ter verbetering van de webpagina’s en diensten.

Persoonlijke gegevens over u worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt. Het verstrekken van persoonlijke gegevens in verband met diensten op de website is een vrijwillige actie van uw kant en een verzoek om uw toestemming zal duidelijk worden vermeld waar dit vereist is. Kempen Handelsonderneming kan in bepaalde gevallen persoonsgegevens van u verwerken, indien dit nodig is om een ​​rechtsvordering vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen of om een ​​wettelijke verplichting na te komen.

4.Welke gegevens worden verwerkt? 

We verwerken zowel persoonlijk identificeerbare informatie (PII) als niet-persoonlijk identificeerbare informatie over u. Persoonlijk identificeerbare informatie is informatie die u identificeert als een persoon. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie is informatie en andere bijzonderheden die uw persoonlijke identiteit niet onthullen.

Voorbeelden van persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden verwerkt:

  • Als u via de webpagina’s contact opneemt met R. Kempen Handelsonderneming door ons een e-mail te sturen, kan relevante informatie worden opgeslagen, zoals uw voornaam, achternaam adres, telefoonnummer en e-mailadres.
    Wanneer u www.r-kempen.nl bezoekt, wordt uw IP-adres geregistreerd. R. Kempen Handelsonderneming koppelt deze informatie niet rechtstreeks aan u als gebruiker. We gebruiken de informatie om onze pagina’s te beheren en te onderhouden. Voorbeelden van wat de statistieken bieden, zijn: hoeveel mensen verschillende pagina’s bezoeken, hoe lang het bezoek duurt, zoekwoorden, uit welke websites de gebruikers komen en welke browser wordt gebruikt. Het stelt ons in staat om steeds betere en gebruiksvriendelijkere opties te ontwikkelen. Meer informatie over webanalyses hieronder.

5. Webanalyse

Kempen Handelsonderneming verzamelt en verwerkt ongeïdentificeerde informatie over bezoekers op www.r-kempen.nl. We gebruiken gemeenschappelijke internettechnologieën, zodat we altijd de best mogelijke functionaliteit kunnen bieden en informatie-opties op de website verder kunnen ontwikkelen. Deze informatie wordt opgehaald uit de browser van de computer en kan het IP-adres, besturingssysteem, browsersoftware (zoals “Microsoft Internet Explorer”), schermresolutie en netwerkpagina voor afzenders omvatten.

6.Toegang tot de informatie

Om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens op een veilige manier wordt uitgevoerd, hebben alleen bevoegde personen in R. Kempen Handelsonderneming toegang tot de informatie die u verstrekt. Slechts een beperkt aantal werknemers heeft deze goedkeuring.

We zullen geen informatie of persoonlijke gegevens vrijgeven, verkopen, verspreiden, delen, doorsturen of anderszins bekendmaken aan derden.

7. Direct marketing

We staan ​​ niet toe dat derden uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing- of communicatiedoeleinden.

8. Hoe we de gegevens beschermen

Kempen Handelsonderneming zorgt er altijd voor dat verwerking van persoonlijke gegevens veilig is en rechtmatig gebruikt wordt, deze informatie alleen voor uitdrukkelijk vermelde en legitieme doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We zorgen voor correcte gegevensbeveiliging met betrekking tot vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. We zorgen ervoor dat onze werknemers en onze gegevensverwerkers die toegang hebben tot informatie over u, uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze verklaring en onze verplichtingen in overeenstemming met de privacybeschermingswetgeving.

9. Uw rechten 

In de regel heeft u het recht op toegang, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die R. Kempen Handelsonderneming over u verwerkt. De privacybeschermingsregels geven u in bepaalde situaties het recht om beperkingen op de verwerking te stellen, bezwaar te maken tegen de verwerking en gegevens te ontvangen in een machinaal leesbaar formaat (data portabiliteit). U hebt ook het recht om toestemming in te trekken voor het verwerken van persoonlijke gegevens over u. Als u deze rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met R. Kempen Handelsonderneming . Zie hiervoor de contactgegevens aan het begin van de verklaring. We verwijderen klantgegevens wanneer een gebruiker ons laat weten dat hij / zij de service niet langer wenst te gebruiken. Uw e-mailadres dat wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven wordt bijvoorbeeld verwijderd wanneer u zich afmeldt, maar ook als we de feedback ontvangen dat het (e-mailadres) niet actief is.

 10.Wijzigingen in de verklaring

Kempen Handelsonderneming behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen of bij te werken. Alle wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze zijn gepost en bevatten informatie die vanaf die datum is verzameld, evenals bestaande informatie die is opgeslagen R. Kempen Handelsonderneming. De meest recente versie zal op de website staan.

Website

Bekijk hier de privacy verklaring mbt het gebruik van deze website.